Zúčastnite sa septembrového Dobrého trhu na Panenskej 2018

Prihlášky na jesenný Dobrý trh na Panenskej, ktorý sa bude konať 15.9.2018, sú vonku!

Svoje prihlášky a všetky požadované prílohy pošlite najneskôr do 15.7. 2018. Organizátori budú každého záujemcu, ktorý splnil podmienky predaja, kontaktovať najneskôr do 26.7. 2018.

Prihlasujte sa cez formuláre:

Predajci https://goo.gl/forms/0A62uc9y4sG8FCg32
Gastro-predajci https://goo.gl/forms/W0ARlJYbM7ddUe3l1
Neziskovky https://goo.gl/forms/8x3WhASJjiDsFQOC2
Detský trh https://goo.gl/forms/uNYUpaB9XOF0dEII2
Umelci ️ https://goo.gl/forms/mlykJ6aSOR6M5b0q2

Pri výbere sa sústredíme na rôznorodosť a vyvážené spojenie potravinového trhu s blším trhom. Zameriavame sa na autentickú atmosféru lokality a dáva priestor miestnym kreatívnym iniciatívam a predajcom. Máme záujem o iné produkty a služby, ako je dostať na bežnom jarmoku. Kvalitatívne kritérium je zamerané na jedinečnosť produktov alebo spôsob ich výroby, na lokálne špecifiká, domácu produkciu a výrobu, ale aj na produkty a služby s multikultúrnym charakterom. Pre kultúrne podujatie uprednostňujeme street-artovú produkciu a program nenáročný na inštaláciu a technické zabezpečenie. Pri výbere uprednostníme predajcov roľníckych prebytkov, SHR, remeselných producentov potravín, ak je to možné.

Výber predajcov podlieha stanoveným pravidlám:

• VÝBER PREDAJCOV POTRAVINOVÝCH PRODUKTOV vychádza predovšetkým zo slovenských tradícií pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Uprednostňujeme lokálnych a regionálnych farmárov a producentov potravín, ktorí pracujú s ohľadom na životné prostredie, krajinu, hospodárske zvieratá a miesto v ktorom pôsobia. V prípade potravín, ktoré nie sú na území SR možné vypestovať/vyrobiť prihliadame na farmársky pôvod, remeselnú výroby (+ BIO a Fair Trade).

• VÝBER GASTRO PREDAJCOV sa sústreďuje na lokálny, prípadne tuzemský, nie priemyselný pôvod používaných vstupných surovín a na tradičné receptúry. GASTRO-predajca musí preukázať tuzemský pôvod surovín (uvedením konkrétneho zdroja surovín, ktorý bude preverený), z ktorých sú pokrmy pripravované.

• VÝBER PREDAJCOV DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU uprednostňuje lokálnych/regionálnych výrobcov, ktorých výroba je zameraná lokálne a používajú lokálne materiály, ako napr. prírodné materiály, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Hľadáme originálne produkty vyrobené lokálne – knihy (malé knižné vydavateľstvá), dizajn, lokálne starožitnosti a doplnkový tovar súvisiaci s potravinami alebo so zdravým, ekologickým a pomalým životným štýlom. Zaujíma nás, odkiaľ pochádzajú vaše materiály a spôsob výroby.

2018-12-18T10:38:35+00:00