Výber predajcov

Sústredíme sa na na rôznorodosť a vyvážené spojenie potravinového trhu s blším trhom. Zameriavame sa na autentickú atmosféru lokality a dáva priestor miestnym kreatívnym iniciatívam a predajcom. Máme záujem o iné produkty a služby, ako je dostať na bežnom jarmoku. Kvalitatívne kritérium je zamerané na jedinečnosť produktov alebo spôsob ich výroby, na lokálne špecifiká, domácu produkciu a výrobu, ale aj na produkty a služby s multikultúrnym charakterom. Pre kultúrne podujatie uprednostňujeme street-artovú produkciu a program nenáročný na inštaláciu a technické zabezpečenie. Pri výbere uprednostníme predajcov roľníckych prebytkov, SHR, remeselných producentov potravín, ak je to možné.

Výber predajcov podlieha stanoveným pravidlám:
• VÝBER PREDAJCOV POTRAVINOVÝCH PRODUKTOV vychádza predovšetkým zo slovenských tradícií pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Uprednostňujeme lokálnych a regionálnych farmárov a producentov potravín, ktorí pracujú s ohľadom na životné prostredie, krajinu, hospodárske zvieratá a miesto v ktorom pôsobia. V prípade potravín, ktoré nie sú na území SR možné vypestovať/vyrobiť prihliadame na farmársky pôvod, remeselnú výroby (+ BIO a Fair Trade).

• VÝBER GASTRO PREDAJCOV sa sústreďuje na lokálny, prípadne tuzemský, nie priemyselný pôvod používaných vstupných surovín a na tradičné receptúry. GASTRO-predajca musí preukázať tuzemský pôvod surovín (uvedením konkrétneho zdroja surovín, ktorý bude preverený), z ktorých sú pokrmy pripravované.

• VÝBER PREDAJCOV DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU uprednostňuje lokálnych/regionálnych výrobcov, ktorých výroba je zameraná lokálne a používajú lokálne materiály, ako napr. prírodné materiály, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Hľadáme originálne produkty vyrobené lokálne – knihy (malé knižné vydavateľstvá), dizajn, lokálne starožitnosti a doplnkový tovar súvisiaci s potravinami alebo so zdravým, ekologickým a pomalým životným štýlom. Zaujíma nás, odkiaľ pochádzajú vaše materiály a spôsob výroby.

• VÝBER KULTÚRNEHO PROGRAMU

• VÝBER NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ je zameraný na neziskovky, ktoré svojimi aktivitami budú prezentovať tému “Multi-kulti” alebo tému “Mobilita v meste”.

2017-08-10T20:01:35+00:00