Venujte nám 2% z dane a my sa zbavíme 100% odpadu

Už vám snáď môžme prezradiť, na čom už pár mesiacov pracujeme.

Tajným a trúfalým plánom Dobrého trhu na budúci rok je minimalizovať vrecia s odpadom, ktoré počas trhu vzniknú. V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky premýšľame o reálnych krokoch, ktoré by prispeli k redukcii odpadu, recyklácii a najmä netvoreniu zbytočných obalov. Bude to náročný plán pre organizátorov, predajcov aj návštevníkov, ale veríme, že s vašou podporou sa to podarí.

Čo konkrétne myslíme pod zmenšovaním množstva vyprodukovaného odpadu?
Predovšetkým ide o elimináciu komunálneho odpadu – na Dobrom trhu sa budeme snažiť všetko zrecyklovať. Pri výbere trhovníkov budeme prihliadať aj na to, ako inovatívne využívajú recyklované materiály alebo ako nad odpadmi premýšľajú. Všetky zbytky z gastroprevádzok sa budú kompostovať na mieste. U predajcov budeme vyžadovať minimalizovanie obalov, povinné bude použitie kompostovateľného riadu. Na Dobrom trhu sa už nebudú používať plastové poháre, iba zálohovateľné umývateľné kelímky na nápoje.

Veľkú pozornosť venujeme aj osvete, našich návštevníkov by sme chceli naučiť, ako nakupovať a žiť bez odpadu, ako správne recyklovať, ako premýšľať nad tým, čo kupujem. Ako veci nevyhadzovať, ale opravovať, ako nakupovať bez obalov.

Ak sa všetko podarí, Dobrý trh by sa stal prvým podujatím s prepracovaným a uceleným odpadovým hospodárstvom na Slovensku. Svoje riešenia by sme chceli šíriť aj ďalej vytvorením verejne prísptupného manuálu.

Chcete nás v tomto snažení podporiť? Venujte nám vaše dve percentá z dane. A my sa zabvíme 100% odpadu!

Ako venovať 2% z daní Dobrému trhu?

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu:
– názov: “punkt”
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Povraznícka 5, 81105 Bratislava
– IČO: 42128013

Ak ste fyzická osoba, živnostník či firma, vpíšte ich priamo do vášho daňového priznania. V prípade, že ako zamestnanec daňové priznanie sami nepodávate, stiahnite si tu tlačivá, z ktorých jedno vám potvrdí zamestnávateľ, druhé vypíšete sami a pošlete ich spolu na daňový úrad. Celý postup, ako venovať 2%, nájdete na www.rozhodni.sk

2017-08-10T20:09:03+00:00