PRIHLÁŠKA 2019-11-19T09:39:49+00:00

VYBERTE SPRÁVNU PRIHLÁŠKU

TU STIAHNETE PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Zašlite do dvoch dní od prihlásenia na adresu jankavasakova@gmail.com

Fyzické osoby: 
1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene – nie je potrebné overiť notárom
2. Sken podpísanej žiadosti F2 (vzor)
3. Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú pokladňu (pri roľníckych prebytkoch a slobodných umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP )
4. Kópia potvrdenia Obecného úradu o vlastníctve ornej pôdy (pri roľníckych prebytkoch)
5. Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Právnické osoby:
1. Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene – nie je potrebné overiť notárom
2. Sken podpísanej žiadosti F3 (vzor)
3. Sken z Knihy registračnej pokladne ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU s daňovým kódom pokladnice

POSTUP PRIHLÁSENIA

1. Na Dobrom trhu máme viacero prihlášok pre vaše rôzne aktivity. Ste predajca, predajca hotového jedla, neziskovka, chcete predávať na detskom trhu alebo sa zapojiť do programu? Vyberte si správnu prihlášku.

2. Vyplňte v prihláške informácie o sebe a svojom produkte. Dajte nám vedieť, či si chcete prenajať stánok, či potrebujete elektrinu a koľko miesta potrebujete na svoje aktivity.

3. Pošlite potrebné dokumenty na adresu jankavasakova@gmail.com najneskôr do 48 hodín od prihlásenia (dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie na stránke)

4. Kvôli prípravám na trh uzatvárame prihlášku viac ako mesiac pred Dobrým trhom. Sledujte termíny uzávierky, zverejníme ich na našom webe, facebooku alebo newslettri.

5. Pár dní po uzávierke vyberáme predajcov na ďalší trh. To, či sme vás vybrali alebo nie, vám dáme vedieť hneď, ako bude zoznam uzavretý.

6. V prípade akceptácie, prosím, uhraďte poplatky za predajné miesto či stánok čo najskôr.

7. V rámci našej filozofie bez odpadu je podmienkou účasti na Dobrom trhu zabezpečenie kompostovateľného riadu a obalov. Objednávku tanierov, príborov či pohárov vám doručíme až domov. V prípade, že sa vám riady minú, bude zásoba takéhoto tovaru dostupná aj priamo na trhu.

8. Pár dní pred Dobrým trhom posielame finálne informácie o rozmiestnení stánkov, mapu trhu a inštrukcie k dovozu. Pozorne si ich preštudujte.

A je tu deň D. Postupujte podľa pokynov, ktoré od nás obdržíte, prineste si dostatok tovaru, zdieľajte so svojimi fanúšikmi, že ste na Dobrom trhu a najmä si tento špeciálny deň naplno užite!