Poriadok na Dobrom trhu

Dobrý trh sa koná v troch rôznych štvrtiach Starého mesta. Na jeden deň sa Panenská ulica, Jakubovo námestie alebo susedstvo okolo Starej Tržnice zaplní tisíckami ľudí. My organizátori sa snažíme, aby všetko prebehlo tak, ako má, aby bol deň na trhu zážitkom pre návštevníkov, predajcov aj susedov. Naposledy sme sa stretli na Jakubovom námestí, s príjemným parkom a detským ihriskom uprostred. Postupne, za roky organizovania Dobrého trhu, pribudla v parku permakultúrna záhradka, hmyzí domček a túto jar aj vývesná tabuľa pre susedské oznamy. Zelený park je veľkou pridanou hodnotou jarného trhu – priestranné námestie v tieni stromov je ideálne pre oddych aj pre piknik na tráve. Na Dobrom trhu takto môžete v príjemnej pohode stráviť aj celý deň.

Námestie upratujeme nielen pred podujatím, ale aj po jeho skončení. V minulosti sme pri zbieraní odpadu či neporiadku po psíkoch spolupracovali najmä so Zelenou hliadkou. Tento rok sa o poriadok postarala upratovacia čata. Počas Dobrého trhu sú k dispozícii zberné nádoby aj na separovanie odpadu. K triedeniu odpadu sa snažíme motivovať aj našich predajcov.

Na poriadku nám záleží preto, aby návštevníkom, predajcom aj nám organizátorom bolo v parku a na Dobrom trhu príjemne pred, počas aj po jeho skončení. Keď sa všetci návštevníci i predajcovia rozídu, celé námestie obíde upratovacie auto, aby po nás zostalo čisto a poriadok. Na záver ešte skontrolujeme, či je všetko na svojom mieste a tak, ako má byť.

Za pomoc ďakujeme Hlavnému mestu Bratislavy a spoločnosti OLO Odvoz a likvidácia odpadu a. s.

2017-08-10T20:10:12+00:00