PARTNERI 2019-12-03T18:58:25+00:00
ORGANIZÁTOR
PARTNER PRE KOMUNITY

Podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, Matúša Valla

PARTNERI
PARTNERI PRE TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
PROGRAMOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI