Hľadáme PR manažéra / manažérku do nášho tímu

Do občianskeho združenia Punkt hľadáme zodpovedného, kreatívneho PR manažéra/ku, ktorý vie pracovať so slovom a zaujíma sa o súčasné témy rozvoja mesta. 

Združenie Punkt sa venuje propagácii a podpore výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Zaoberáme sa rozvojom mesta, podporou komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojením potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom a zodpovedným nakladaním s odpadom. Rozsahom svojich aktivít sme jedinou neziskovou organizáciou svojho druhu na Slovensku. Pridaj sa do nášho tímu a získaš cenné skúsenosti, množstvo kontaktov, stretneš zaujímavých ľudí. 

Primárne by si sa venoval/a dvom hlavným projektom: pouličný festival Dobrý trh 3 x ročne a trhovisko ideí a pozitívnych príkladov pre mesto WhatCity? 1-2 x ročne. Počas roka by si zároveň pracoval/a aj niekoľkých facilitačných workshopoch na rôzne spoločensky zodpovedné a mestotvorné témy ako napr. tréning pre organizátorov verejných podujatí Festival bez odpadu. Táto PR pozicia má aj potenciál rastu, obsahuje drobné marketingové úlohy, ktoré by sme radi v tíme posilnili. 

 

Čo bude náplňou tvojej práce?

 • Kreatívny návrh PR stratégie projektov Dobrý trh a WhatCity?
 • Účasť na interných poradách 
 • Dohadovanie mediálnych partnerstiev
 • Komunikácia s médiami 
 • Príprava harmonogramu inzercií 
 • Príprava a uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach 
 • Aktualizácia webovej stránky
 • Spracovanie a posielanie tlačovej správy 
 • Príprava vizuálu a merchu v spolupráci s grafickou dizajnérkou
 • Komunikácia s dôležitejšími partnermi 
 • Správa sociálnych sietí, sledovanie komentárov a otázok 
 • Zostavenie tlačových materiálov k podujatiu
 • Komunikácia s fotografom
 • Monitoring mediálnych výstupov 
 • Znalosť anglického jazyka vítaná

Miesto práce: Bratislava / z domu
Rozsah práce: pol úväzok, flexibilná pracovná doba
Odmena: na základe osobnej dohody
Nástup: čo najskôr

V prípade záujmu sa prihláste do 31.10. cez formulár tu https://forms.gle/ogC7k1bRvVDzS9Kf8

2019-10-24T15:40:35+00:00