S kým sa radíme/s čím sa riadime?

Radíme sa s odborníkmi na epidemiológiu a krízový manažment, ÚVZ BA, mestskou časťou BA-Staré Mesto a Mestskou políciou. Riadime sa opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

2020-09-13T21:31:44+00:00