Ako sú zabezpečené a monitorované jednotlivé dvory?

Každý dvor má jeden kontrolovaný a monitorovaný vstup a výstup. Náš personál kontroluje návštevníkov pri dodržiavaní epidemiologických opatrení a monitoruje maximálnu kapacitu priestorov. Žiaden z dvorov/parkov neprekročí maximálnu kapacitu 100 osôb v jednom okamihu pre exteriér. Hustotu osôb budeme sledovať a počty operatívne znižovať podľa potreby.

2020-09-13T21:33:11+00:00