Ako máme podchytenú dopravnú situáciu?

V zóne je počas konania podujatí prikázaná znížená rýchlosť na 30 km/hod, O zmene organizácie dopravy vedieme info kampaň v susedstve týždeň pred podujatím.

2020-09-13T21:30:39+00:00