Ako máme podchytené odpady a triedený zber?

Máme inštalovaných 3 triediace stanice rovnomerne v priestore podujatí. Asistenti pri triediacich staniciach a upratovaní majú zabezpečené od nás ochranné pomôcky v štandarde BOZP v OLO. Majú povinnosť mať správne nasadený respirátor a jednorázové rukavice. Pri manipulácií s odpadom majú mať vždy nasadené nepoškodené jednorázové rukavice alebo použiť zberač na odpad/kliešte, Manipulácia so smetnými nádobami len v rukaviciach a rúšku, Pravidelná dezinfekcia stand by stolíkov podľa pridelenej zóny. Mobilné toalety pre návštevníkov sú taktiež pravidelne dezinfikované.

2020-09-13T21:29:30+00:00