Ako informujeme návštevníkov o epidemickych opatreniach?

Komunikujeme v online priestore (na našom webe a sociálnych sieťach) ako aj na mieste konania podujatia najmä tieto témy: Kedy zostať doma, Rúška povinné všade, Povinná dezinfekcia rúk, Dezinfekcia na bránach, Dodržiavať rozostupy, Nezhromažďovať sa vo väčších skupinách, Nepodávať si ruky, Zákaz dotýkať sa smetných košov. Očakávať môžu že ich v prípade nezodpovedného správania náš personál upozorní na nedodržiavanie bezpečnostných opatrení a môže ich požiadať, aby opustili areál podujatí.

2020-09-13T21:31:07+00:00