Aké máme bezpečnostné a epidemiologické opatrenia?

Dodržiavame všetky bezpečnostné a epidemiologické opatrenia nariadené a odporúčané ÚVZ BA. Zároveň vyžadujeme od našich predajcov, prevádzok, spoluorganizátorov a návštevníkov aby rovnako dodržiavali tieto opatrenia. 

2020-09-13T21:32:51+00:00