Dobrý trh nezačínal na zelenej lúke, na Jakubáku sme riešili aj zanedbaný park a komunikáciu susedov

Dobrý trh nie je klasické podujatie, ktoré príde a odíde. Záleží nám na susedstvách, kde sa naša akcia koná, snažíme sa ju v čo najväčšej miere pripravovať komunitne, spolu so susedmi. Každé vydanie trhu je prispôsobené lokalite. Platí to aj pre najbližší Dobrý trh na Jakubáku, ktorý spolu so susedmi a samosprávou organizujeme už šiesty rok.

Náš príbeh na Jakubáku sa začal v roku 2013 mapovaním štvrte. Snažili sme sa nájsť si cestu k všetkým obyvateľom, Dobrý trh totiž nikdy nezačína na zelenej lúke, ale predchádza mu intenzívna komunikácia so susedmi, prevádzkami z okolia a samosprávou. Jedna z hlavných tém, ktoré vyplývali z debát s ľuďmi, ktorí na Jakubáku žijú, bol zlý stav zelene, ihriska, čistota a bezpečnosť na námestí. Preto sme sa rozhodli obyvateľom pomôcť a túto tému podporiť aj v rámci nášho komunitného programu.

Komunitná záhradka a upratovanie
Začali sme malými krokmi. Miesto v strede Jakubáku plné stavebnej sute sme spolu so susedmi premenili na bylinkovú záhradku. O dva roky neskôr pribudol aj hmyzí domček a susedský odkazovač. Kochlík na Jakubáku je malá záhradka, prostredníctvom ktorej podporujeme biodiverzitu na námestí. Okrem obyvateľov námestia totiž slúži aj včelám, motýľom a inému dôležitému hmyzu. O kvetináč sme sa starali spolu s Permakultúrou SK a centrom Prešporkovo, dnes ho má na starosti kultúrne centrum Mareena. Každý rok tiež organizujeme obnovu tohto kvetináča.

Nie je to jediný zásah, ktorý sme na Jakubáku spolu so susedmi urobili. Vždy pred trhom spolu s dobrovoľníkmi brigádujeme, skrášľujeme prostredie alebo čistíme parčík. Neraz sme zbierali sklo, exkrementy alebo striekačky. Očistili sme tiež stenu pri ihrisku od špiny a grafitov a každý rok na nej pribúda nová maľba od umelcov.

Kto nás pozná, vie, že nás veľmi zaujíma aj budúcnosť Jakubáku. Snažíme sa byť napomocní aj pri riešení problémov verejného priestoru ich štvrte a komunikovať to so samosprávou. Upozornili sme napríklad na nutnú opravu parku. Staré Mesto na základe našich podnetov revitalizovalo ihrisko a spustila revitalizáciu zelene. Tá však bola pozastavená kvôli odvolaniu obyvateľov voči výrubovému konaniu. Veríme, že sa park raz dôstojne obnoví.

V hlavnej role susedia
Obyvatelia susedstva sú neodmysliteľnou súčasťou Dobrého trhu. Otvárajú svoje prevádzky, dvory, zapájajú sa do projektu Mačka vo vreci, balíčkov s prekvapením, ktoré susedia návštevníkom venujú a aktívne sa zapájajú do programu. Takto sa nám podarilo na Dobrom trhu urobiť tajný koncert Funny Fellows v Senior centre na Podjavorinskej, usporiadať prehliadky inak uzatvoreného kláštora sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubáku alebo využiť prázdne výklady obchodného domu Dunaj na Námestí SNP.  Stačí len málo, stretnúť sa, vypočuť si hoci aj uletené nápady suseda, kto má náhodou prázdny výklad a zoznámiť ho s ďalším susedom, ktorý zrovna zháňal miesto pre dídžeja. Takto sa rodí program Dobrého trhu a nás to napĺňa nesmiernou energiou.

Tento rok sa susedia z Jakubáku môžu prihlásiť do programu Dobrého trhu aj v rámci špeciálnej susedskej výzvy – vďaka spolupráci s naším partnerom pre komunity, Nadáciou VÚB, produkčne aj finančne podporíme nápady susedov. Susedské aktivity budú mať na najbližšom Dobrom trhu na Jakubáku v priestore aj na mape špeciálne označenie susedský program.

Pred každým trhom pripravujeme aj susedský piknik, kde s miestnou komunitou najbližší Dobrý trh plánujeme. Pozvánky na piknik roznášame priamo do schránok. Našim Facebookom je susedský odkazovač na námestí. Na susedských piknikoch tiež podporujeme ich vzájomné spoznávanie a prepájanie susedov.

Budovanie vzťahu k okoliu
Jednou z priorít Dobrého trhu je aj prebúdzanie aktívneho občianstva. V rámci Dobrého trhu sa snažíme pozitívne ovplyvňovať vzťah obyvateľov k svojmu okoliu. Na základe našich skúseností s participatívnym procesom na Panenskej a v okolí, kde sme spolu s obyvateľmi iniciovali vytvorenie Manuálu verejných priestorov, môžeme povedať, že silná susedská komunita je najväčší predpoklad na pozitívne zmeny v štvrti. A dá sa povedať, že na Jakubáku sa nám to podarilo. Keď sme sa pýtali obyvateľov Jakubáku v dotazníku, ako sa podľa nich zmenilo ich susedstvo, odkedy sa v ňom začal konať Dobrý trh, príjemne nás prekvapili. Dobrý trh je podľa nich akciou, ktorá stmeľuje obyvateľov a žijú v ňom ústretovejší ľudia. Posilnila sa schopnosť ľudí komunikovať, obyvatelia viac poznajú svoje okolie, sú ústretovejší.

Ako napísala susedka Miroslava: „Susedia z okolia Jakubovho námestia a priľahlých ulíc boli najlepším susedstvom, najsúdržnejším a najústretovejším, s akým som sa stretla. Nie je to náhoda alebo výsledok snahy jedného človeka, ale výsledok ľudí, ktorí iniciatívne a proaktívne zakročili a zúčastňujú sa budovania týchto vzťahov. A tak vnímam združenie Punkt. Neviem, či toto združenie má obdobu i niekde vo svete, možno len niekde na úrovni tých najvyspelejších európskych štátov. To, že ich zaujíma komunita, ekológia, súdržnosť, že je pre nich samozrejmosťou usporiadať sedenie a diskusiu so susedmi nie len raz do roka a nakoniec nie len profitovať na svojej akcii, ale podporovať vzájomné vzťahy, je obdivuhodné a ukážkou zoskupenia inteligentných ľudí.“

2019-04-23T14:35:27+00:00