Bezpečnosť 2020-09-11T07:21:05+00:00

Bezpečnostné povinnosti návštevníkov počas Dobrého trhu u susedov na Panenskej 15. 9. 2020

Zostať doma

Ak sa u niekoho prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, malátnosť alebo zvýšená teplota.

Rúška povinné všade

Pri čakaní v radoch, pri vstupe cez bránu, v priestoroch všetkých susedských Dobrých trhov.

Povinná dezinfekcia rúk

  • Pri vstupných bránach
  • Po použití toi toi
  • Pred konzumáciou v gastrozóne
  • A všade inde, kde sú dostupné dezinfekcie

Dodržiavať rozostupy 2 metre

Aj pri čakaní na ulici tesne pred vstupnými bránami.

Dodržiavať inštrukcie organizátora na bránach

Bude prebiehať počítanie návštevníkov kvôli dodržaniu kapacity jednotlivých dvorov.

Nezhromažďovať sa vo väčších skupinách

Max 4 ľudia, alebo skupina, ktorá prišla spolu.

Nepodávať si ruky

Vyhýbať sa priamemu fyzickému kontaktu.

Zákaz dotýkať sa smetných košov na triediacich staniciach

Obslúžia vás naši dobrovoľníci, ktorí vám otvoria správnu smetnú nádobu.

Zákaz fajčenia

Upozornenie

  • V prípade nutnosti vás organizátor upozorní, aby ste dodržiavali  bezpečnostné opatrenia 
  • V prípade nedodržania bezpečnostných opatrení vás organizátor požiada, aby ste opustili areál podujatia
  • V prípade, že u seba po podujatí zaznamenáte príznaky ochorenia Covid (bude u vás potvrdený pozitívny test na Covid), určite nám túto skutočnosť oznámte na adrese – oz.punkt@gmail.com

Poďakovanie

  • Ďakujeme, že ste prišli podporiť lokálnych producentov a susedské prevádzky, a že sa správate ohľaduplne a zodpovedne vo dvore aj na ulici!

Zmena bezpečnostných opatrení

  • Organizátor si vyhradzuje právo uvedené bezpečnostné opatrenia doplniť alebo zmeniť podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

FAQ

Prečo robíme Dobrý trh u susedov teraz? 2020-09-14T10:10:38+00:00

Pôvodným zámerom tohto vydania Dobrého trhu bolo rozhodnutie majiteľov a správcov budov, našich susedov z Panenskej ulice, podporiť  v čase koronakrízy slovenských malovýrobcov a lokálnych producentov v spolupráci s občianskym združením Punkt sprístupnením svojich dvorov. Trhovníci tak mali mať 15. septembra možnosť, mnohí prvýkrát v tomto roku, ponúknuť priamo a naživo svoje výrobky, a to v bezpečnom a kontrolovanom prostredí dvorov, Panenskej a jej okolia. Na základe opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, platných od pondelka 14. 9., sme nútení zrušiť predajnú časť Dobrého trhu u susedov. Pripravení sme na minimalistický scenár podujatia s odbernými miestami pre online predaj s komorným susedským programom.

Ako budú vyzerať podujatia? 2020-09-13T21:33:26+00:00

Návštevníci budú môcť objaviť susedské dvory a prevádzky, kde susedia a miestne organizácie pripravili rôzne aktivity. Kvôli novým pandemickým opatreniam, sa klasický – ale aj plánovaný neklasický Dobry trh vo dvoroch – zrušil, a posunul sa iba do online priestoru. Kúpou Mačky vo vreci sa môžete zapojiť do hry, podporiť tak lokálnych producentov, a počas podujatia si v susedstve Panenskej a okolia vyzdvihnúť svoje balíčky s prekvapeniami. Odberné miesta sú na Panenskej, Konventnej, Svoradovej, a Palisádach. Susedské prevádzky v okolí ponúknu svoj vlastný program (Nadácie Milana Šimečku, Goetheho inštitút, Artforum, Staré Lýceum, Malinová jazykovka).

Ako sú zabezpečené a monitorované jednotlivé dvory? 2020-09-13T21:33:11+00:00

Každý dvor má jeden kontrolovaný a monitorovaný vstup a výstup. Náš personál kontroluje návštevníkov pri dodržiavaní epidemiologických opatrení a monitoruje maximálnu kapacitu priestorov. Žiaden z dvorov/parkov neprekročí maximálnu kapacitu 100 osôb v jednom okamihu pre exteriér. Hustotu osôb budeme sledovať a počty operatívne znižovať podľa potreby.

Aké máme bezpečnostné a epidemiologické opatrenia? 2020-09-13T21:32:51+00:00

Dodržiavame všetky bezpečnostné a epidemiologické opatrenia nariadené a odporúčané ÚVZ BA. Zároveň vyžadujeme od našich predajcov, prevádzok, spoluorganizátorov a návštevníkov aby rovnako dodržiavali tieto opatrenia. 

Ako je náš tím pripravený? 2020-09-13T21:32:36+00:00

Náš tím manažérov a brigádníkov absolvoval školenie o bezpečnosti a dodržiavaní epidemiologických opatrení.

 

S kým sa radíme/s čím sa riadime? 2020-09-13T21:31:44+00:00

Radíme sa s odborníkmi na epidemiológiu a krízový manažment, ÚVZ BA, mestskou časťou BA-Staré Mesto a Mestskou políciou. Riadime sa opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

Aké bezpečnostné zložky máme zapojené? 2020-09-13T21:31:28+00:00

Na podujatia dohliada SBS počas celého trvania. Takisto po celý čas bude v teréne zdravotná služba a hasičská služba robiť pochôdzky. Polícia je o konaní podujatí upovedomená, štandardne posiela Mestská polícia do terénu hliadku.

Ako informujeme návštevníkov o epidemickych opatreniach? 2020-09-13T21:31:07+00:00

Komunikujeme v online priestore (na našom webe a sociálnych sieťach) ako aj na mieste konania podujatia najmä tieto témy: Kedy zostať doma, Rúška povinné všade, Povinná dezinfekcia rúk, Dezinfekcia na bránach, Dodržiavať rozostupy, Nezhromažďovať sa vo väčších skupinách, Nepodávať si ruky, Zákaz dotýkať sa smetných košov. Očakávať môžu že ich v prípade nezodpovedného správania náš personál upozorní na nedodržiavanie bezpečnostných opatrení a môže ich požiadať, aby opustili areál podujatí.

Ako informujeme predajcov, prevádzky, spoluorganizátorov a personál? 2020-09-13T21:30:51+00:00

S touto skupinou komunikujeme ich povinnosti pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení najmä tieto témy: Kedy zostať doma, Podpísaný Covid dotazník, Dodržiavať všetky uvedené bezpečnostné opatrenia, Povinnosť nosiť rúško a iné ochranné pomôcky, Pravidelná dezinfekcia rúk, Mať dezinfekciu aj pre návštevníkov, Potraviny vopred zabalené, Používanie jednorazových pomôcok, Uprednostňovať bezkontaktné platby, Vyhýbať sa priamemu fyzickému kontaktu so zákazníkmi, Vyzvať, aby zákazníci dodržiavali vzdialenosť medzi sebou, Dodržať maximálnu kapacitu, v priestoroch, kde sa konajú podujatia.

Zorganizovali sme pre tieto skupiny prípravné stretnutia pred podujatiami.

Ako máme podchytenú dopravnú situáciu? 2020-09-13T21:30:39+00:00

V zóne je počas konania podujatí prikázaná znížená rýchlosť na 30 km/hod, O zmene organizácie dopravy vedieme info kampaň v susedstve týždeň pred podujatím.

Ako máme podchytené odpady a triedený zber? 2020-09-13T21:29:30+00:00

Máme inštalovaných 3 triediace stanice rovnomerne v priestore podujatí. Asistenti pri triediacich staniciach a upratovaní majú zabezpečené od nás ochranné pomôcky v štandarde BOZP v OLO. Majú povinnosť mať správne nasadený respirátor a jednorázové rukavice. Pri manipulácií s odpadom majú mať vždy nasadené nepoškodené jednorázové rukavice alebo použiť zberač na odpad/kliešte, Manipulácia so smetnými nádobami len v rukaviciach a rúšku, Pravidelná dezinfekcia stand by stolíkov podľa pridelenej zóny. Mobilné toalety pre návštevníkov sú taktiež pravidelne dezinfikované.