Bezpečnosť 2021-04-22T19:18:51+00:00

Bezpečnostné povinnosti návštevníkov počas Dobrého trhu

Zostať doma

Ak sa u niekoho prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, malátnosť alebo zvýšená teplota.

Rúška povinné všade

Pri čakaní v radoch, pri vstupe cez bránu, v priestoroch všetkých susedských Dobrých trhov.

Povinná dezinfekcia rúk

  • Pri vstupných bránach
  • Po použití toi toi
  • Pred konzumáciou v gastrozóne
  • A všade inde, kde sú dostupné dezinfekcie

Dodržiavať rozostupy 2 metre

Aj pri čakaní na ulici tesne pred vstupnými bránami.

Dodržiavať inštrukcie organizátora na bránach

Bude prebiehať počítanie návštevníkov kvôli dodržaniu kapacity jednotlivých dvorov.

Nezhromažďovať sa vo väčších skupinách

Max 4 ľudia, alebo skupina, ktorá prišla spolu.

Nepodávať si ruky

Vyhýbať sa priamemu fyzickému kontaktu.

Zákaz fajčenia