BEZ ODPADU 2019-06-18T16:21:00+00:00

V apríli 2017 sme sa pustili do trúfalej misie: zredukovať odpad vytvorený počas Dobrého trhu, predchádzať jeho vzniku, ale tiež inšpirovať a vzdelávať našich návštevníkov k bezodpadovému hospodáreniu (zero-waste). Chceli sme urobiť separovanie príťažlivejším a tému bezodpadového života dostať do povedomia verejnosti – a hlavne všetkým ukázať, že sa to dá!

Darí sa nám znižovať objem komunálneho odpadu na minimálne množstvo. Všetko ostatné sme vytriedili, skompostovali a úplne najlepší bol odpad, ktorý vôbec nevznikol.

AKO SME TO DOSIAHLI?

Spojili sme sa s najlepšími

Spolu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sme vytvorili stratégiu Dobrý trh bez odpadu, ktorej cieľom bolo eliminovať komunálny odpad.

Sústredili sme sa na odpady, ktorých je na trhu najviac

Jednorazové príbory, riady a poháre sme preto nahradili 100% kompostovateľnými výrobkami. Odteraz nesmie žiaden predajca na Dobrom trhu používať jednorazové plastové riady, poháre, alebo igelitky.

Viedli sme návštevníkov k poctivému triedeniu

Na podujatí sme rozmiestnili stanice na triedený zber, kde naši doBIOvoľníci radili, ako správne separovať odpad na Dobrom trhu i doma (chcete byť a vy náš doBIOvoľník alebo si adopotovať recyklačnú stanicu?). Na druhú stranu programového letáku sme vytlačili Sprievodcu separovaním, ktorý si návštevníci brali domov. Takto našiel ďalšie využitie.

Zvolili sme eko prístup. Do poslednej bodky.

Recyklačné bannery tlačené ekologickou tlačou na recyklovaný materiá, celodenné konzultácie o odpadoch, triedení a cirkulárnej ekonomike pre návštevníkov, diskusie o odpadoch na Slovensku, kurz šitia zo starého oblečenia či workshop o kompostovaní. Poskytli sme priestor zero-waste inciatívam a predajcom a sami sa ako organizátori zamýšľali nad plytvaním.

Výsledok? Komunálny odpad od návštevníkov tvorí iba niečo cez 5% nášho odpadu.

Poradíme aj vám!

Zmenšite objem odpadu, ktorý vzniká na vašom podujatí, vo vašej firme, škole alebo meste. Poskytneme vám odborné poradenstvo, koncept, konzultácie, tím ľudí a infraštruktúru, aby ste aj vy mohli byť bez výčitiek z množstva odpadu! Kontaktujte nás na trh@dobrytrh.sk