Aký dobrý bol Dobrý trh? Dajte nám spätnú väzbu

Pomôžte nám zhodnotiť Dobrý trh na Jakubáku, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať. Tentokrá sme pripravili až 3 rôzne dotazníky – pre návštevníkov trhu, pre susedov z okolia Jakubovho námestia a pre predajcov na trhu. Vyberte si dotazník, ktorý sa vás týka a povedzte nám svoj názor. Niekoľkých z vás vyžrebujeme a odmeníme darčekmi.

Dotazník pre návštevníkov: https://forms.gle/Ky5UAHWoYGAfxqwY8 
Dotazník pre susedov: https://forms.gle/itLzaUm3A36RbwcR9 
Dotazník pre predajcov: https://forms.gle/gxxAKtWPxWmmrdKh9

2019-04-30T08:48:13+00:00