Dobrý Trh!

"Vyrábam nástroj pre nehudobníkov. Nikto nemôže povedať, že nevie hrať."

"Vyrábam nástroj pre nehudobníkov. Nikto nemôže povedať, že nevie hrať."