Dobrý Trh!

Viac dizajnu!

Viac dizajnu!

Využite možnosť získať podporu od Nadácie Tatra banky v programe Viac dizajnu! Uzávierka je 16.októbra. Viac info tu http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/