Dobrý Trh!

"Venčím maminu." Mamina, ako sa Vám tu páči? "Som uveličená."

"Venčím maminu." Mamina, ako sa Vám tu páči? "Som uveličená."