Dobrý Trh!

"Toto je dub dvojfarebný, žije symbolom sily a pevnej vôle."

"Toto je dub dvojfarebný, žije symbolom sily a pevnej vôle."

Kam si ho zasadím?
"Na balkón alebo záhradu. "
A keď nemám?
"Nemáš?!"