Dobrý Trh!

Separovanie nikdy nebolo tak sexi. Ako sa nám podarilo byť bez odpadu

Separovanie nikdy nebolo tak sexi. Ako sa nám podarilo byť bez odpadu

Nabrali sme odvahu a pustili sme sa do trúfalej misie: zredukovať na Dobrom trhu odpad a predchádzať jeho vzniku. Chceli sme urobiť separovanie príťažlivejším a tému bezodpadového života dostať viac do povedomia. Uviesť nový trend a všetkým ukázať, že sa to dá. Aj keď vieme, že ešte máme čo zlepšovať, sme veľmi prekvapení, ako sa to hneď na prvýkrát podarilo.

Len 10% odpadu, ktorý vyprodukovali návštevníci, šlo do komunálneho odpadu. Všetko ostatné sme vytriedili, skompostovali a úplne najlepší bol odpad, ktorý vôbec nevznikol.

Spolu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sme vytvorili koncepciu Dobrý trh bez odpadu, ktorej cieľom bolo eliminovať komunálny odpad. S mapovaním situácie sme začali ešte v minulom roku na Dobrom trhu na Panenskej a v Starej tržnici. Projekt sme uviedli na Jakubáku v apríli.

Ako sme to urobili?

Podľa analýzy sme vedeli, že sa musíme sústrediť na odpady, ktorých je na trhu najviac a vymeniť ich za ekologickejšie. Jednorazové príbory, riady a poháre sme preto nahradili 100% kompostovateľnými výrobkami z cukrovej trstiny a kukuričného škrobu. Žiaden predajca na Dobrom trhu nesmel používať jednorazové plastové riady, poháre, igelitky.

Skoro nikto z návštevníkov neveril, že riady, poháre a príbory, ktoré dostali na Dobrom trhu sú naozaj kompostovateľné. Boli na nerozoznanie od tých z plastu či papiera. Všetky kompostovateľné riady, poháre a príbory dodal náš partner JRK Slovensko, ktorý následne zozbieraný kompostovateľný odpad zaviezol na kompostáreň. Za skvelú spoluprácu im ďakujeme.

Počas celého podujatia sme sa snažili viesť návštevníkov k poctivému triedeniu. Na Jakubovom námestí bolo rozmiestnených 7 staníc na triedený zber, kde doBIOvoľníci radili návštevníkom, ako správne triediť odpad na Dobrom trhu a doma. Dobrovoľníci urobili úžasnú prácu. Tímto separačný hrdinom posielame veľké ďakujem!

Recyklačné bannery sme tlačili ekologickou UV tlačou na recyklovaný materiál Tyvek, ľahkú a pevnú netkanú textíliu. S tlačou nám pomohla tlačiareň Bittner.

Popri snahe nevytvárať zbytočný odpad sme aj nášmu programu chceli dať ďalšie využitie. Na druhú stranu sme vytlačili sprievodcu separovaním, ktorého si každý mohol zobrať domov a vyvesiť napríklad na chladničku. Niektorí návštevníci brali ešte aj pre susedov.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky počas trhu prevádzkoval aj Recyklačnú stanicu, kde prebiehali celodenné konzultácie o odpadoch, triedení a cirkulárnej ekonomike. Na Dobrom trhu na Jakubáku bola Zóna bez odpadu kde sa predstavili Zero Waste inciatívy a predajcovia: Mabets, Fashion Recycling Lab, Freshees, Permakultúra v meste, Príjemné veci, Bezodpadu, Free Food, Green Foundation, Ecoheart.

Ako neplytvať a nevytvárať odpad sa naučili aj návštevníci Dobrého trhu. Zapojiť sa mohli do kurzu šitia zo starého oblečenia či workshopu o kompostovaní s Braňom Moňokom z Priatelia Zeme SPZ. Počas celého dňa prebiehal kreatívny workshop o recyklácii plastových obalov a produktov v spolupráci s Umelohmotné.

Na Dobrom trhu sme s “odpadovou mafiou”, ako uznávaných odborníkov na odpadové hospodárstvo nazval moderátor, diskutovali o tom, ako je to s odpadmi na Slovensku.
Všetko snaženie viedlo k šíreniu myšlienok a praktickým ukážkam zero-waste života.

Ako to vlastne dopadlo?

Oproti predošlým trhom sa celkový objem zmesového komunálneho odpadu na Jakubáku znížil zo 68% na 33%. Z 1022 kg odpadu od návštevníkov, bol však podiel komunálneho odpadu len 10%. Dobrá práca!

Na recyklačných staniciach sme vyzbierali len 3% plastov, 8% papiera a 27% skla. O triedený zber sa postarala spoločnosť OLO. Kompostovateľné riady, ktoré tvorili viac ako polovicu odpadu (52%), odviezla spoločnosť Marius Pedersen do kompostárne.

Odpad, ktorý vyprodukovali predajci dopadol horšie, viac ako polovica (54,2%) odpadu zo stánkov šla, bohužiaľ, do komunálneho odpadu. Druhú časť tvorili väčšinou papiere a kartóny (45,8%). Na svedomitejšom nakladaní s odpadom aj u predajcov musíme popracovať.

Čo ďalej?

Po akcii sme dostali nezvykle veľa pochvál za náš trúfalý krok. Starosť o životné prostredie na trh prilákala veľa ľudí. Zdá sa, že odpady sú témou pre veľa ľudí, no len málokto sa zamýšľa nad tým, že ich množstvo sa dá znížiť aj v bežnom živote.

V štandarde ZeroWaste by sme chceli pokračovať. Čaká nás vyhodnotenie výsledkov projektu a debaty o zdokonaľovaní koncepcie. Uvažujeme nad zavedením zálohovateľných pohárov, ktoré sme tentokrát pre personálne i finančné dôvody nestihli zabezpečiť. Musíme dobre popremýšľať nad lepším priestorovým rozmiestnením recyklačných staníc a venovať sa práci so stánkarmi. Keď sa nám podarí koncepciu vylepšiť, manuál ako byť bez odpadu by sme chceli poskytnúť aj iným podujatiam.

Za dôveru a skvelú spoluprácu ďakujeme naším partnerom: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Green Foundation, Bittner, OLO, JRK Waste Management a návštevníkom Dobrého trhu!