Dobrý Trh!

Romi

Romi

"Tieto domáce cestoviny si kupujem pravidelne, vyrábajú a predávajú ich kamaráti, takže viem, čo jem."