Dobrý Trh!

"Radosť najväčšia, Sušienkovo chutí aj Brunovi!"

"Radosť najväčšia, Sušienkovo chutí aj Brunovi!"