Dobrý Trh!

"Prišli sme si prečítať rozprávky na dobré ráno."

"Prišli sme si prečítať rozprávky na dobré ráno."