Dobrý Trh!

PRIHLÁŠKA na Dobrý trh v Starej tržnici!

PRIHLÁŠKA na Dobrý trh v Starej tržnici!

Prihlášky na vianočný Dobrý trh v Starej tržnici, ktorý sa bude konať 16.12.2017, sú vonku! 

Svoje prihlášky a všetky požadované prílohy pošlite najneskôr do 16.10. 2017. Organizátori budú každého záujemcu, ktorý splnil podmienky predaja, kontaktovať najneskôr do 24.10. 2017. 

Prihlasujte sa cez formuláre:

Predajci https://goo.gl/forms/lpVXe8MWo0FgRRt33
Gastropredajci https://goo.gl/forms/aVfeeuBWjBiWS6WT2
Neziskové organizácie https://goo.gl/DYNDkj
Umelci https://goo.gl/forms/j5o9lfDOeRRW84x03
Detský trh https://goo.gl/forms/uwbcHj9zM3xxAOI73