Dobrý Trh!

Predajci, umelci, neziskovky - prihláste sa na Dobrý trh 15.9.2017!

Predajci, umelci, neziskovky - prihláste sa na Dobrý trh 15.9.2017!

Spustili sme prihlasovanie na Dobrý trh na Panenskej, ktorý sa uskutoční 15.9.2017

Prihlášky sú rôzne pre stánkarov, gastropredajcov, umelcov, neziskovky a dobrovoľníkov. Nájdite správny formulár, vypíšte a pošlite všetko do 17.7.2017

PREDAJCI https://goo.gl/forms/6SACXHQiBU6xdZM12 (design, doplnky, textil, kozmetika, potraviny - káva, čokoláda, víno...)

GASTRO https://goo.gl/forms/EeuyjelSkdvWNMc42 (jedlo na priamu konzumáciu)

UMELCI https://goo.gl/forms/x4I1bIMi4WNg1Ohz2

NEZISKOVKY https://goo.gl/forms/Wy67J8hYixL5eQmk2

DOBROVOĽNÍCI https://goo.gl/forms/hbiU6OAOp9hbKbXE2

Tešíme sa na vás!