Dobrý Trh!

Prečo si tu? "Lebo robím dobré veci."

Prečo si tu? "Lebo robím dobré veci."