Dobrý Trh!

.

.

o.z. PUNKT
Povraznícka 5
81105 Bratislava
statutory representative / štatutárny zástupca združenia: 
Barbara Zavarská, zavarska@punkt.sk
manažérka publicity / publicity manager: Lívia Gažová, livia.gazova@punkt.sk