Dobrý Trh!

Mišo - „Ja chodím pravidelne. Dobrý trh by mohol byť aj častejšie!“

Mišo - „Ja chodím pravidelne. Dobrý trh by mohol byť aj častejšie!“