Dobrý Trh!

"Máte aj mikinu Staré mesto? Keď sa stratím, nech vedia, kam ma doniesť."

"Máte aj mikinu Staré mesto? Keď sa stratím, nech vedia, kam ma doniesť."