Dobrý Trh!

Lienka

Lienka

"Môžem ťa odfotiť?"
"Uhm."
"Chutí?"
"Uhm."