Dobrý Trh!

„Ja tu na Jakubovom námestí bývam a idem akurát domov.“

„Ja tu na Jakubovom námestí bývam a idem akurát domov.“