Dobrý Trh!

Fotky Vianočný Dobrý trh, 21. 12. 2013, Stará Tržnica

Fotky Vianočný Dobrý trh, 21. 12. 2013, Stará Tržnica

Foto: Marek Jančúch

Viac foto nájdete na našej FB page