Dobrý Trh!

Fotky dobrý trh na Panenskej, 15. 9. 2012

Fotky dobrý trh na Panenskej, 15. 9. 2012

fotky: Marek Jancuch, najdete tu.