Dobrý Trh!

Eduard a Lenka – „Prišli sme kvôli dobrému pivu, hudbe a vôbec atmosfére, ktorá tu je.“

Eduard a Lenka – „Prišli sme kvôli dobrému pivu, hudbe a vôbec atmosfére, ktorá tu je.“