Dobrý Trh!

Dobrý trh na Panenskej, 30. 6. 2012

Dobrý trh na Panenskej, 30. 6. 2012

Foto: Palko Matia

Viac foto nájdete na našej FB page