Dobrý Trh!

"Darčeky, darčeky, ale najprv sa musím posilniť."

"Darčeky, darčeky, ale najprv sa musím posilniť."