Dobrý Trh!

Danka, Oliver & Radar

Danka, Oliver & Radar

"Základ našej tohtoročnej úrody zakúpený, hurá na hrabanie sa v zemi!"