Dobrý Trh!

Čo je Aliancia Stará Tržnica?

Čo je Aliancia Stará Tržnica?

Aká je motivácia členov Aliancie Starej Tržnice? Aký je cieľ projektu Mestské centrum Stará Tržnica? Aké sú priority projektu?

Sledujte jej aktivity na :
FB: www.fb.com/novastaratrznica
stránke: www.novastaratrznica.sk/otazky-a-odpovede