Dobrý Trh!

"Chodievame sem každú sobotu, no dnes tu nemajú tie dobré malé pagáče, nevadí."

"Chodievame sem každú sobotu, no dnes tu nemajú tie dobré malé pagáče, nevadí."