Dobrý Trh!

BUĎ DOBRÝ !

BUĎ DOBRÝ !

Na každom Dobrom trhu ® nájdete špeciálny stánok Dobrého trhu ®. Nájdete v ňom nielen informácie o trhu, sprievodných aktivitách, ale aj špeciálne prekvapenia od organizátorov. Dizajnérske kúsky v sezónnych motívoch si môžte odniesť s pocitom, že ste podporili organizovanie Dobrého Trhu v každej z našich lokalít!